اولین نشست شورای اداری شهرستان دیلم درسال 97
1397/2/7
اولین نشست شورای اداری شهرستان دیلم درسال 97
این جلسه به ریاست سرپرست فرمانداری وبا حضورامام جمعه دیلم حجت الاسلام حسینی بوشهری ، امام حسن حجت الاسلام موسوی ،مدیر کل میراث فرهنگی وگردشگری استان واعضای شورای اداری شهرستان دیلم