سه شنبه 1399/1/19 - 29 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر شبانكاره - استان بوشهر

معرفی امام جمعه
عبدالرسول حمادی
عبدالرسول حمادی
امام جمعه شهر: شبانكاره
استان : بوشهر
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شبانکاره بلوار بسیج پشت اداره آب کوچه هدایت دفتر امام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
07734854145
شماره فاکس:
07734854070
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
سرنوشت جبر است یا اختیار
سرنوشت جبر است یا اختیار
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه