سه شنبه 1399/1/19 - 2 : 5

صفحه ویژه امام جمعه شهر عالي شهر - استان بوشهر

معرفی امام جمعه
سید غلامرضا هاشمی
سید غلامرضا هاشمی
امام جمعه شهر: عالي شهر
استان : بوشهر
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
بوشهر -شهرعالیشهر- بلوار زیتون
تلفن دفتر امام جمعه:
077-33684851-2
شماره فاکس:
077-33684851
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
3000850000
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
امام جمعه عالیشهر : اگر جمعه انتخاباتی تجلی رقابت است فردای انتخابات و شنبه باید شنبه مهربانی و بردباری باشد
امام جمعه عالیشهر : اگر جمعه انتخاباتی تجلی رقابت است فردای انتخابات و شنبه باید شنبه مهربانی و بردباری باشد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه