يکشنبه 1398/2/1 - 43 : 10

صفحه ویژه امام جمعه شهر عسلويه - استان بوشهر

معرفی امام جمعه
سید علی هاشمی نژاد
سید علی هاشمی نژاد
امام جمعه شهر: عسلويه
استان : بوشهر
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
عسلویه خیابان امام خمینی روبروی بیمارستان تامین اجتماعی
تلفن دفتر امام جمعه:
07737262851
شماره فاکس:
07737262851
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1397/12/3
امام جمعه عسلویه : انتقاد ازکمبود پزشک و امکانات پزشکی در بیمارستان عسلویه
امام جمعه عسلویه : انتقاد ازکمبود پزشک و امکانات پزشکی در بیمارستان عسلویه
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه