سه شنبه 1400/2/28 - 1 : 22

صفحه ویژه امام جمعه شهر دلوار - استان بوشهر

معرفی امام جمعه
علی زاهد دوست
علی زاهد دوست
امام جمعه شهر: دلوار
استان : بوشهر
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
دلوار-خیابان شهید رئیسعلی دلواری-جنب بخشداری
تلفن دفتر امام جمعه:
07735232867
شماره فاکس:
07735232867
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
بزرگترین برنده انتخابات مردم هستند
بزرگترین برنده انتخابات مردم هستند
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه