چهارشنبه 1400/6/31 - 18 : 2

صفحه ویژه امام جمعه شهر جم و ريز - استان بوشهر

معرفی امام جمعه
محمد محمدی
محمد محمدی
امام جمعه شهر: جم و ريز
استان : بوشهر
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شهرستان جم - شهر جم -خیابان ساحلی _دفتر امام جمعه جم
تلفن دفتر امام جمعه:
077-37624499
شماره فاکس:
077-37625005
نشانی صفحه اینستاگرام:
خطبه نماز جمعه 1400/3/28
جمهوریت در نظام اسلامی با مشارکت مردم در انتخابات محقق میشود
جمهوریت در نظام اسلامی با مشارکت مردم در انتخابات محقق میشود
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه